Publiceringsdato
Adfærdsproblemer og indlæringsproblemer hænger ofte sammen. (Se indlæringsproblemer)
F.eks. kan indlæringsproblem give adfærdsproblem – ligesom adfærdsproblem kan være en hindring for elementær indlæring.

Derfor er vores behandling langt hen ad vejen identisk, dog kan individuelle forhold gøre, at man griber tingene lidt forskelligt an.

For begge grupper gælder dog, at det er vigtigt med forældrenes inddragelse, ligesom vi tilstræber den nødvendige balance og ro gennem KST og enkle vejrtrækningsteknikker, samt vejledning i kost og vitaminer.
Gå tilbage til Sørens speciale...