Rørbæk KlinikkenRørbæk Klinikken ligger i landlige omgivelser ned til Loldrup sø et par kilometer nord for Viborg.

Den  stille natur giver klienterne en varm velkomst, og vi forsøger – i en uformel atmosfære – at gøre mødet med Rørbæk klinikken til en god oplevelse.

Vores fælles udgangspunkt er altid Det hele Menneske - uanset problemet, som klienten kommer med.
Både under samtalen, og ved valg af behandlingsformer, er det afgørende for os at betragte tingene i helheder, og arbejde ud fra den grundidé, at der er en sammenhæng i tingene.

Det gælder på mange planer: Der er sammenhæng mellem ens fysiske og psykiske tilstand - f.eks. kan et fysisk problem være forårsaget af psykiske årsager, og det er jo vigtigt at tage med i behandlingen; det omvendte kan også være tilfældet. Og hvis problemet f.eks er skuldersmerter behandler vi ikke blot skulderregionen, men inddrager hele kroppen - typisk ryg, lænd og hofte, ligesom åndedrættet kan spille en rolle.

Fokuserer man blot på at behandle dér hvor smerten føles, kan man ofte lindre smerten midlertidig, men sjældent finde årsagen, og dermed løse problemet permanent. Med udgangspunkt i Det hele Menneske er der et godt grundlag for at finde en varig løsning på problemet, hvor temaer som kost, motion og vitaminer også kan indgå.


Vi siger også fra

Vi er også meget opmærksomme på at der er problemer vi ikke kan hjælpe med. Det kan være allerede i telefonen ved første henvendelse, at vi må oplyse klienten om at vedkommendes problem ikke er indenfor vores kompetenceområde.
Ligesom vi også undervejs i et behandlingsforløb, hvor den forventede effekt udebliver, vælger at afbryde behandlingen, således at klienten ikke bruger unødigt mange penge. Til gengæld henviser vi gerne til andre alternative behandlere, eller til det etablerede system, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Der findes mange rigtig dygtige læger, fysioterapeuter, sundhedsplejersker som vi samarbejder med – Så på Rørbæk Klinikken oplever du ikke ”kassetænkning”! Her er klienten i centrum.


Forsikringsselskaber

Forsikringsselskaber betaler ofte for behandling på Rørbæk Klinikken, når der er tale om skader og ulykker. Mange kommuner vælger også at betale behandlinger til både børn og voksne. Har du spørgsmål, så kontakt os.