Vi tager udgangspunkt i hver enkelt klient og tager os tid til at høre vedkommendes egen opfattelse af sin "sygehistorie".
Det mener vi er meget vigtigt, for senere at kunne gå ind og behandle vedkommende på den mest hensigtsmæssige måde.
Dette sker hver gang, da vi ofte er udsat for, at når man f.ex. løsner op for nogle muskelgrupper, -aktiveres - belastes andre, på en måske uhensigtsmæssig måde, og det må man så tage fat på ved næste behandling. Så aktiv lytning, er en meget vigtigt del for at opnå et optimalt resultat - og vi prøver at gøre det i en afslappet atmosfære!

Ved hver konsultation vurderes nøje, hvordan man mest hensigtsmæssigt skal arbejde med klienten. Er det muskulært, bindevævet - eller er der en knogle - f.eks. nakkehvirvel, der har forskubbet sig? Eller skal vi undlade muskelbehandling til fordel for Kranio-Sakral-terapi? Derfor er det utrolig vigtigt at lytte til, hvad der bliver nævnt af symptomer.

Efter 1. konsultation bestræber vi os på at give et svar på dels om vi kan hjælpe med at løse problemet, og i givet fald hvor mange behandlinger vi vurderer er nødvendige. Typisk taler vi om få behandlinger, men ofte er det sådan, at de første behandlinger ligger med relativ kort mellemrum, og derefter øges den tidsmæssige afstand mellem behandlingerne.

Vi er meget bevidste om at sige, hvis vi ikke mener at kunne hjælpe, og henviser gerne til anden behandlingsform, hvis vi har erfaring for, at det hjælper. Vi kender vores begrænsning, og har et godt samarbejde både med det etablerede og det alternative behandlingssystem.